leeg

De laatste week van juli is de jaarlijkse Sintibedevaart naar de Kapel in ’t Zand in Roermond. Die dreigt niet meer door te kunnen gaan. De subsidie verstrekt door het ministerie van WVS, die deze jaarlijks bedevaart mogelijk maakte, is namelijk gestopt.

12De Collectieve Culturele Sintibedevaart bestaat sinds 1982. Het is een uniek evenement waar de overledenen van de oorlog worden herdacht, waar Sinti, Roma en burgers elkaar ontmoeten en waar tijdens de culturele avonden en religieuze diensten, met opluistering van Sintimuziek en bemoedigende woorden, naar de toekomst wordt gekeken.

Vanwege de omstandigheden waaronder Sinti en Roma de Tweede Wereldoorlog doormaakten, en door de slechte naoorlogse opvang, is dit initiatief steeds van overheidswege gesteund. Nu stopt deze steun dus. Met name de jongeren onder de Sinti en Roma hechten er veel waarde aan dat de violen in Roermond niet zullen verstommen voor de overledenen van de oorlog.

Het PWN heeft een fonds opgericht en heeft daarvoor uw hulp nodig.
Uw bijdrage op ‘Fonds Sintibedevaart’ t.n.v. Instelling Pastoraat Woonwagenbewoners, Banknummer NL 59 RABO 0121 9051 01 wordt erg gewaardeerd.
Verheugend nieuws is dat de gemeente Roermond en de provincie Limburg ook hun bijdrage aan het fonds hebben toegezegd.

Doet u mee?
Het bestuur van het PWN en de commissie C.C. Sintibedevaart Roermond is u er dankbaar voor!

 

 

‘Als de herinnering stopt, vervliegt de hoop en de spoken uit het verleden steken weer de kop op.’