leeg

Het PWN brengt 3 keer per jaar een nieuwsbrief, de PWN-Brief uit.
Hierin zijn berichten, nieuws, interviews en verhalen opgenomen van en over het werk in het pastoraat en de diaconie voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma.

De nieuwsbrief wordt gratis toegezonden aan parochies waarin de bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma woonachtig zijn en aan belangstellenden.

Download de laatste PWN-brieven:

pdfPWN-Brief 45 2023

pdfPWN-Brief 44 2023

pdfPWN-Brief 43 2022

pdfPWN-Brief 42 2021

pdfPWN-Brief 41 2020