leeg

RechtDoenAanElkaar kIs het passend het woord ‘uitsterfbeleid’ te gebruiken?

‘Recht doen aan elkaar’ is de titel van het Levenswerkboek 7. In dit boek schrijven we artikelen over het recht doen aan personen, gezinnen van reizigers, Sinti en Roma. Verhalen waarin juist het onrecht centraal staat. Rechten die verloren zijn en of niet worden toegekend.

Verliezen van het bestaansrecht

Een Roma gezin verliest binnen een ogenblik van een pennenstreep het bestaans- recht door uitgeschreven te worden uit de Basisregistratie personen, het BRP. Hemel en aarde moeten worden bewogen om de rechten terug te krijgen. Het heeft maar liefst meer dan 3 jaar geduurd voordat er vanuit de gemeente enige toenadering kwam tot herstel.

Verliezen van het burgerrecht

Een ander ervaring is dat iemand zonder verblijfvergunning met heel veel moeite dit document verkrijgt. Vanwege onduidelijkheden over de afkomst wordt de ver- blijfsvergunning binnen twee jaar weer ingetrokken. Uiteindelijk, na nog eens 5 jaar procederen, wordt deze toch verstrekt onder vermelding dat de bezwaren tegen het intrekken ongegrond zijn verklaard.

Verliezen van het recht om in een woonwagen te wonen

We nemen in dit boek op de ‘Open brief aan de politiek’ ter gelegenheid van de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023. In die brief wordt een beroep gedaan op de toekomstige Kamerleden haast te maken met de aanleg van stand- plaatsen. Er is namelijk sinds het intrekken van de woonwagenwet in 1999 een groot tekort ontstaan. De gemeenten kunnen vanaf die tijd zelf beslissen of er standplaat- sen worden aangelegd. Er is in de afgelopen 20 jaar te weinig rekening gehouden met de oorspronkelijke rechten van de aanvragers. In deze open brief vraagt de briefschrijver zich af of het wel passend is geweest om voor het niet aanleggen van standplaatsen het begrip ‘uitsterfbeleid’ te hanteren. Want, zo vraagt hij zich af, wist men niet meer dat in de oorlog van 40-45 deze bevolkingsgroepen samen met de joden op de nominatie stonden om te worden uitgeroeid en dat daar in werkelijk ook uitvoering aan gegeven is?

Recht doen aan elkaar is een opdracht waaraan we allemaal hard moeten te wer- ken. We dienen er goed op te letten dat rechten worden toegekend, rechten niet verloren gaan en rechten niet met voeten worden getreden.

Dit boek kan ons helpen alert te zijn en desgewenst actie te ondernemen.
Jan van der Zandt m.s.c.

Een uitgave van Stichting Media PWN Emmaplein 19 C - 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch
2023 - 36 pagina’s - € 5,00 per ex.
ISBN: 9789464911763