leeg

JanenAstridEr is nog steeds te weinig oog voor het welzijn van deze mensen, zegt Jan van der Zandt in een interview door Astrid van de Hurk van het OWRS (Landelijke ondersteuning Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen). Met levenswerkboekjes waarin zij vertellen over hun leven en geschiedenis probeert hij gemeentes, instanties en scholen meer te vertellen over hoe deze gemeenschappen in elkaar zitten. En dat is nog altijd nodig.

Astrid van de Hurk maakte dit bijzondere interview met Jan van der Zandt. Astrid was ten tijde van dit interview nog werkzaam als beleidsfunctionaris van het OWRS (Landelijke ondersteuning Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen), een functie die zij 30 jaar heeft vervuld.
Als zodanig heeft zij veel OWRS functionarissen in het land begeleid. Zij heeft veel kennis van het onderwijs aan woonwagenbewoners, Sinti en Roma.
Het is heel bijzonder als de interviewer zo deskundig in het onderwerp is. Dan is er wederzijdse herkenning en aanvulling. Dat maakt een artikel sterk.

Dit artikel is gemaakt voor OWRS en is dank zij Astrid en haar kennis van zaken tot stand gekomen.

pdfInterview Jan van der Zandt door Astrid van de Hurk

Naar de Levenswerkboekjes →