leeg

CCIT Comité Catholique International pour les Tsiganes

Het Comité Catholique International pour les Tsiganes, afgekort het CCIT, is een beweging van geestelijken en leken die zich in de Europese landen inzetten voor de pastorale zorg onder de Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Elk jaar vindt er een samenkomst van drie dagen plaats in telkens een ander Europees land. Nederland trad in 2011 op als gastland, waar deze internationale bijeenkomst werd gehouden in Rolduc, Z.-Limburg. Uit ruim twintig Europese landen komen zo’n honderdtwintig priesters bijeen (onder wie vertegenwoordigers van bisschoppenconferenties), religieuzen, pastorale werkers, diakens en leken, onder wie Roma zelf.
Naast lezingen, groepsdiscussies en uitwisseling van ervaringen is er veel aandacht voor onderlinge ontmoetingen. In april 2017 is deze bijeenkomst gehouden in Madrid, Spanje.

Website: https://www.ccitsiganes.org/en/ccit-siganes-english/

 

Vaticaan

Het Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People in het Vaticaan, Rome, organiseert om het jaar een studiebijeenkomst voor de landelijke pastores van het pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Europa. Hierbij zijn ook gedelegeerden van de bisschoppenconferenties en overige hoogwaardigheidsbekleders van de katholieke Kerk aanwezig.
De thema’s benadrukken de zorg voor de Sinti en Roma in Europa.

In juni 2014 vond in het Vaticaan een driedaags wereldcongres plaats. Dit stond in het teken van paus Franciscus’ visie dat de Kerk zich moet begeven in de periferie van de samenleving. De coördinator van het pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland, Jan van der Zandt m.s.c., was in de gelegenheid de paus persoonlijk te ontmoeten.

pdfMet een handdruk van paus Franciscus