leeg

Zoni Weisz (1937) tekende zijn levensverhaal op: van de traumatische oorlogservaring als 7-jarige op 19 mei 1944 tot aan zijn bloeiende carrière als bloemist en internationaal vertegenwoordiger van de Sinti- en Romagemeenschap.

Ga met God De eerste communie van woonwagenbewoners, een handreiking bij de voorbereiding van de eerste communie van woonwagenkinderen.