leeg

TussenkrachtenkwetsbaarheidDe brochure ‘Tussen kracht en kwetsbaarheid’ bevat informatie over het project ‘Binnen & Buiten’. Dit project is gericht op het ondersteunen van reizigers, Sinti en Roma in detentie (binnen) en hun families die achterblijven.(buiten).

‘Binnen & Buiten’ legt een verbinding tussen het justitiepastoraat (pastores en vrijwilligers) en het PWN, Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland.(pastores en intermediairs). In beide werelden is beperkte kennis van elkaar. Het Justitiepastoraat kent de leefwereld binnen detentie en de intermediairs en pastores van PWN kennen de wereld van reizigers, Sinti en Roma buiten detentie.

pdfTussen kracht en kwetsbaarheid

Naar het overzicht brochures