leeg

Landelijke studiedag PWN

Elk jaar wordt er door het PWN een landelijke ontmoetings- en studiedag gehouden.
De deelnemers zijn parochiepastores, religieuzen, diakens, pastorale werkers, intermediairs, contactpersonen en vrijwilligers.

Elk jaar komt een ander thema aan bod. Voorbeelden van thema's van de afgelopen jaren zijn:

  • Vormen van aanwezigheid in de periferie van Kerk en samenleving
  • Intermediairs en presentiewerk
  • Overgang van pater tot parochie
  • Op zoek naar Christoffels