leeg

Wetenschappelijk onderzoek

Voor universiteitsstudenten is het een uitdaging om zich te verdiepen in het leven van woonwagenbewoners, Sinti en Roma.
Het PWN stimuleert deze jonge mensen in hun afstudeerscripties of mastertheses onderzoek te doen naar bijvoorbeeld staatloosheid onder de Roma, het vieren van religieuze momenten of de toekomst van het woonwagenpastoraat binnen het parochiepastoraat in Nederland.

Rosita Usmany: Staatloosheid. Onder Roma in Nederland Een zoektocht naar mogelijkheden voor diegenen die staatloos op Nederlands grondgebied zijn geboren om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. (Universiteit van Tilburg, MA Vreemdelingenrecht) 2010

Margot van Veen: Pastoraat voor woonwagenbewoners: toekomstbestendig? Een evaluatieonderzoek in opdracht van de instelling Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland. (Universiteit van Tilburg, MA Theologie) 2013

Irene Tempelaars: Bouwen aan interculturele bruggen. Een zoektocht naar kansrijke aanpak voor de ‘Roma-problematiek’. (Radboud Universiteit Nijmegen, MA Religie & Beleid) 2013

Menno Janssen: Samen vieren. Een verkenning van de feesten van de Eerste Communie en bedevaart bij Sinti en woonwagenbewoners. (Universiteit van Tilburg, MA Religie & Ritueel) 2013

pdfArtikel Menno Janssen

Iris van de Ven: De strijd om cultuuroverdracht. Een antropologisch onderzoek naar frictie tussen Roma en de Nederlandse natie-staat. (Universiteit Utrecht, MA Culturele Antropologie) 2013