leeg

Het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland (PWN) is een landelijke katholieke instelling voor pastorale zorg voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland. Het PWN is opgericht in 1981.

De instelling wil bevorderen dat het pastoraat en de diaconale zorg onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma wordt behartigd door de parochie waartoe die bewoners behoren. Daarvoor biedt het PWN ondersteuning aan parochies.

In het beleid zijn opgenomen:

  • het versterken van de communicatie met parochies en bisdommen;
  • het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van parochies en bisdommen;
  • het respecteren van de eigenheid van religie, taal, cultuur en muziek van de doelgroep;
  • het versterken van hun positie in Kerk en samenleving en
  • het bestrijden van vooroordelen.

Om dit doel te bereiken is de rol van intermediairs (bemiddelaars) van wezenlijk belang. Een belangrijk beleidspunt is de toerusting van deze intermediairs. 

De coördinator van het landelijk pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma (PWN) is pater J.H.M.M. (Jan) van der Zandt msc.
Op het landelijk bureau zijn enkele vrijwilligers werkzaam voor beleidvorming en de administratie.

Het bestuur van het PWN bestaat uit vier bestuursleden:

  • Voorzitter: De heer Bic Driessen, ‘s-Hertogenbosch
  • Secretaris: Pater Antoon Egging m.s.c. Tilburg
  • Penningmeester: De heer Wim Nieuwenhuize
  • Leden: Diaken Stan Kruszynski, Ede

pdfBeleidsnota 2020-2024

pdfANBI