leeg

Het PWN heeft in de afgelopen jaren enkele brochures uitgegeven die niet alleen informatief zijn, maar zeker ook ondersteuning kunnen geven in het pastorale en diaconale werk voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland.  

 

Tussenkracht kDe brochure ‘Tussen kracht en kwetsbaarheid’ bevat informatie over het project ‘Binnen & Buiten’. Dit project is gericht op het ondersteunen van reizigers, Sinti en Roma in detentie (binnen) en hun families die achterblijven.(buiten).

Aanwezigheidspastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma

Kerk & PresentieBij plaatselijke functionarissen, ambtenaren, onderwijzend personeel of pastores ontbreekt soms het nodige begrip van de traditie, cultuur en gewoonten van de Roma in Nederland. Bij problemen vraagt dit om de inzet van intermediairs.

Hannes Weiss, Sinto en bedevaartleider

Bezielddoor-Maria kMaria neemt in de Sinti- en Romacultuur een centrale plaats in. Hannes Weiss, zelf Sinto, was ervan overtuigd dat de Mariadevotie bij de traditie van de Sinti hoorde. Daarom nam hij het initiatief voor een jaarlijkse Sintibedevaart.

Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de samenleving

tendienstevan kAan de hand van de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid worden persoonlijke verhalen en ervaringen van contactpersonen, presentiewerkers en intermediairs weergegeven.

De Roma, zoekend naar houvast in Kerk en samenleving

Dooralletijden kEen inzicht in de lange en bewogen geschiedenis van de Roma in Europa, in Nederland en hun positie in de Kerk en de maatschappij.

Een eeuw woonwagenpastoraat in Nederland

vanpatertotparochie kVan pater tot parochie. Een eeuw woonwagenpastoraat in Nederland geeft een indruk van de pastorale zorg vanuit de katholieke Kerk.

Uit het leven van Sinti, Roma en woonwagenbewoners

donkeredagen kDiscriminatie, vervolging en deportatie van Sinti en Roma gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn lang voor de buitenwereld verborgen gebleven.

Met woonwagenbewoners, Sinti en Roma op bedevaart

geloven onderwegDe van oorsprong reizende bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma kennen bedevaarten van oudsher.

Een reis van Sinti en Roma naar het voormalige concentratie- en vernietigingskamp

gedenken in auschwitzGedenken in Auschwitz is het verslag van de reis in 2006 van Sinti en Roma naar het voormalige concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz en besteedt speciale aandacht aan de jongere Sinti en Roma, de derde naoorlogse generatie.