leeg

Het PWN heeft in de afgelopen jaren enkele brochures uitgegeven die niet alleen informatief zijn, maar zeker ook ondersteuning kunnen geven in het pastorale en diaconale werk voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland.  

 

Een overzicht van al onze brochures vindt u in de folder.

Aanwezigheidspastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma

Kerk & PresentieBij plaatselijke functionarissen, ambtenaren, onderwijzend personeel of pastores ontbreekt soms het nodige begrip van de traditie, cultuur en gewoonten van de Roma in Nederland. Bij problemen vraagt dit om de inzet van intermediairs.

Hannes Weiss, Sinto en bedevaartleider

Bezielddoor-Maria kMaria neemt in de Sinti- en Romacultuur een centrale plaats in. Hannes Weiss, zelf Sinto, was ervan overtuigd dat de Mariadevotie bij de traditie van de Sinti hoorde. Daarom nam hij het initiatief voor een jaarlijkse Sintibedevaart.

Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de samenleving

tendienstevan kAan de hand van de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid worden persoonlijke verhalen en ervaringen van contactpersonen, presentiewerkers en intermediairs weergegeven.

De Roma, zoekend naar houvast in Kerk en samenleving

Dooralletijden kEen inzicht in de lange en bewogen geschiedenis van de Roma in Europa, in Nederland en hun positie in de Kerk en de maatschappij.