leeg

De onderlinge verbondenheid van woonwagenbewoners, Sinti en Roma komt onder meer tot uiting in hun religiositeit. Een grote opkomst van familie in de kerk, wel of geen aparte dienst, een eerste communie met koetsjes en bruidjes, talrijke bloemstukken en eigen wensen bij begrafenissen, kunnen binnen parochies tot organisatorische problemen leiden.

Het PWN wil de parochies in Nederland bijstaan en informeren hoe om te gaan met de religieuze uitingen van deze bevolkingsgroepen in de desbetreffende vieringen. Dat gebeurt door voorlichting aan de hand van powerpointpresentaties.
Hierbij komt ook de diaconale dienstverlening aan bod.

Powerpoints:

  1. Het nomadische bestaan in een sedentaire samenleving
  2. Vormen van aanwezigheid in de periferie van Kerk en samenleving