leeg

De Sinti in Nederland houden in de week van 24 juli 2023 voor de 40ste keer de Collectieve Culturele Sintibedevaart naar de kapel in ’t Zand in Roermond, waarbij ze de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken.

2022SintibedevaartDat blijvend herdenken is voor hen van levensbelang. Ook de jongere Sinti generatie heeft steeds meer behoefte aan deze bijeenkomsten, want wat er in de oorlog is gebeurd, klinkt na in het leven van de jongere Sinti. Daarbij komt dat zij hun leven zelf meer en meer mengen met andere culturen en levenswijzen. Onvermijdelijk, maar het dient niet ten koste te gaan van de oorsprong van de Sinti.  

Het bedevaartterrein is vanaf 25 juli toegankelijk voor caravans. De eigenlijke bedevaart begint op 27 juli met de nachtelijke gebedsdienst. Op vrijdag- en zaterdagmiddag vinden zowel religieuze als culturele activiteiten plaats voor jong en oud. Het kerkelijk programma bevat een kerkdienst, een processie, een kruisweg en een wagenzegening. Het culturele programma bevat met name spel en muziek in de avond.

De Cuiturele Commissie nodigt alle Sinti, Roma, parochianen en sympathisanten, van harte uit om deel te nemen aan de bedevaart. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld en een actieve bijdrage aan het programma wordt zeer gewaardeerd.

Meer informatie:
Het programma met informatie over achtergronden, locatie, programma en dergelijke kunt u hier downloaden.