leeg

Ga met God De eerste communie van woonwagenbewoners, een handreiking bij de voorbereiding van de eerste communie van woonwagenkinderen.

De brochure Ga met God geeft aan pastores en vrijwilligers die zich inzetten voor de catechese bij de eerste communie, achtergronden en tips voor de voorbereiding op de eerste communie van kinderen uit de woonwagencentra. De uitgave wil voor hen een hulpmiddel zijn om het feest van de eerste communie voor deze kinderen die plaats in de parochie geven die het toekomt.

De brochure is geschreven en samengesteld in samenwerking met de Diocesane werkgroep woonwagenpastoraat Groningen en in 2011 uitgegeven door het bisdom Groningen-Leeuwarden.

pdfLees de brochure Ga met God