leeg

Uit het verleden en heden van onze eeuwenoude Sintigeschiedenis. Een levensgeschiedenis van drie dertigers onder de Sintivrouwen.

Werken aan de toekomst kDit boekje is het derde levenswerkboek dat in twee jaar door het PWN is uitgegeven. Het eerste heeft als titel ‘Toen, nu en dan?’ – drie dertigers onder de Roma. De tweede uitgave was ‘Het verleden is nog zo dichtbij’ – drie Sintivrouwen en nu de derde ‘Werken aan de toekomst’ – het levenswerkboek van drie dertigers onder de Sintivrouwen.

Dit laatste boekje kwam tot stand tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten van deze drie Sintivrouwen bij het opzetten van projecten ten hoeve van bijscholing van kinderen en enkele andere projecten. Uiteindelijk is het project ‘bijscholing voor kinderen’ door kunnen gaan. Tijdens de voorbereidingen heb ik mij verwonderd over de spontane en niet aflatende energie en wilskracht van de drie jonge vrouwen. Zij maakten zich vooral veel zorgen dat hun kinderen vaak achterstandskinderen worden genoemd en vinden dit niet goed.

Naast het dagelijkse leven, dat afgelopen zomer chaotisch was vanwege een zieke baby, werkten zij aan de voorbereiding van drie ingediende projecten. Tijdens deze werkbijeenkomsten vertelden zij over hun leven van alledag. Hun verhalen zijn opgetekend in themavorm en in dit boekje gebundeld. Het was voor hen een grote teleurstelling dat slechts één project kon doorgaan. Zij hadden meer verwacht en meer verdiend. De inhoud van dit boekje getuigt van hun inzet en zorg voor de toekomst van hun kinderen.

In het eerste deel van dit boekje laat Antoon Egging m.s.c. zien vanuit de literatuurstudie waar de Sinti oorspronkelijk vandaan komen. Het geeft een kijk in het eeuwenoude verleden en de taal ontwikkeling van het Sintivolk en dus ook van het eeuwenoude verleden en de herkomst van de cultuur en taal van deze drie dertigers onder de Sintivrouwen. Wij willen met de uitgave van dit boekje bereiken dat de achteloosheid ten opzichte van de Sinti cultuur, muziek en taal zal keren in positieve belangstelling en inzet.

Een uitgave van Stichting Media PWN Emmaplein 19 C - 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch
2019 - 44 pagina’s - € 5,00 per ex.