leeg

Het blad De Roerom besteedt in de uitgave van juni 2016 (nr. 10, pag. 5) aandacht aan de bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma in het artikel Samen op pad van Nel Beex-Roos.