leeg

2022mensenrechtenmensOp 8 december 2022 reikt het College voor de Rechten van de Mens voor de vijfde keer de prijs MensenrechtenMens uit aan een bijzondere voortrekker. Dit jaar staat deze in het teken van armoede in Nederland.
Onze organisatie Pastoraat woonwagenbewoners, Sinti en Roma, het PWN, is een van de genomineerden voor deze prijs.

De prijs is een waardering en aanmoediging voor voortrekkers die zich op bijzondere wijze inzetten voor mensenrechten.

Het PWN vraagt aandacht voor een arm Romagezin met een zware rugzak. Het gezin is, na vier jaar gewoond te hebben in een afbraakwoning, in 2020 uit het huis gezet en niet in aanmerking gekomen voor herhuisvesting. Daarna is het gezin vrijwel direct uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen, de BRP, en is daardoor haar bestaansrecht kwijtgeraakt.
De erbarmelijke situatie waarin het gezin verkeert duurt al enkele jaren. De landelijke pastor van het PWN en oud CDA raadslid N. van Jaarsveld trekken schouder aan schouder op om dit onrecht aan te klagen en een oplossing te zoeken. Zij koppelen specifieke kennis van/betrokkenheid bij de doelgroep aan maatschappelijke/politieke kennis en ervaring ten gunste van deze kwetsbare groep.

2022samentegenarmoedeHet project Levenswerkboekjes is een van de voorbeelden, waarmee het PWN zich inzet om verbindingen te leggen tussen reizigers, Sinti en Roma en de burgersamenleving op grond van persoonlijke verhalen, ervaringen en kennis.

Meer weten:
Mensenrechtenmens 2022 op www.mensenrechten.nl
Levenswerkboekjes (op deze website)