leeg

De Sinti in Nederland houden in de week van 25 juli 2022 voor de 39ste keer de Culturele Collectieve Sintibedevaart naar de kapel in ’t Zand in Roermond.
Verheugend nadat deze twee jaar op een rij niet mogelijk was vanwege de pandemie.

2022SintibedevaartTijdens deze bedevaart herdenken de Sinti hun slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat blijvend herdenken is voor hen van levensbelang. Ook de jongere Sinti generatie heeft steeds meer behoefte aan deze bijeenkomsten, want wat er in de oorlog is gebeurd, klinkt door tot vandaag, in het bijzonder in de Oekraine. 

Het bedevaartterrein is vanaf 25 juli toegankelijk voor caravans. De eigenlijke bedevaart begint op 28 juli met het ontsteken van een open vuur in de avond, gevolgd door een nachtelijke gebedsdienst. Op vrijdag- en zaterdagmiddag vinden zowel religieuze als culturele activiteiten plaats voor jong en oud. Het kerkelijk programma bevat een kerkdienst, een processie, een kruisweg en een wagenzegening. Het culturele programma bevat met name spel en muziek in de avond.

De Cuiturele Commissie nodigt alle Sinti, Roma, parochianen en sympathisanten, van harte uit om deel te nemen aan de bedevaart. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld en een actieve bijdrage aan het programma wordt zeer gewaardeerd.

Meer informatie:
Het programma met informatie over achtergronden, locatie, programma en dergelijke kunt u hier downloaden.