Het PWN brengt 3 keer per jaar een nieuwsbrief, de PWN-Brief uit.
Hierin zijn berichten, nieuws, interviews en verhalen opgenomen van en over het werk in het pastoraat en de diaconie voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma.

De nieuwsbrief wordt gratis toegezonden aan parochies waarin de bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma woonachtig zijn en aan belangstellenden.

Download de laatste PWN-brief:

pdfPWNBrief 36 2018