De Roma, zoekend naar houvast in Kerk en samenleving

DooralletijdenEen inzicht in de lange en bewogen geschiedenis van de Roma in Europa, in Nederland en hun positie in de Kerk en de maatschappij.

In Nederland trokken Roma met enige regelmaat de Nederlandse grenzen over, zich vasthoudend aan familie- en cultuurverbanden, gewoonten, gebruiken, eigen taal en godsdienstige opvattingen. Met veelal achterstanden in onderwijs en werkgelegenheid.

Een terugblik op de komst en het verblijf van de zigeunerbevolking in Europa wordt geschetst in hoofdstuk 1: Door de eeuwen heen. Hoofdstuk 2: Nieuwe Nederlanders geeft een inkijk in de situatie van de Roma in Nederland sinds de tweede helft van de vorige eeuw en het derde hoofdstuk gaat in op de maatschappelijke, culturele en religieuze ontwikkelingen onder de titel: Pastorale betrokkenheid.

2011 - 58 pag. - € 5,00 per ex.

Naar het overzicht Brochures