Aanwezigheidspastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma

Kerk & PresentieBij plaatselijke functionarissen, ambtenaren, onderwijzend personeel of pastores ontbreekt soms het nodige begrip van de traditie, cultuur en gewoonten van de Roma in Nederland. Bij problemen vraagt dit om de inzet van intermediairs.

De inzet van intermediairs als presentiewerkers die zowel van de woonwagenbewoners, Sinti en Roma als van plaatselijke kerkgemeenschappen en overheden vertrouwen genieten is van essentieel belang. Sinds enkele jaren is pastoraal werker Hans Oldenhof betrokken bij de problematische situatie van enkele Romagezinnen in de katholieke geloofsgemeenschappen van Nieuwegein en IJsselstein. Binnen de diaconie van zijn parochie heeft hij ontdekt dat hij als pastoraal werker hierin van grote betekenis kan zijn.

2014 - 28 pagina’s - € 5,00 per ex.

Naar het overzicht Brochures