Brochures

Het PWN heeft in de afgelopen jaren enkele brochures uitgegeven die niet alleen informatief zijn, maar zeker ook ondersteuning kunnen geven in het pastorale en diaconale werk voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland.  

Een eeuw woonwagenpastoraat in Nederland

vanpatertotparochie kVan pater tot parochie. Een eeuw woonwagenpastoraat in Nederland geeft een indruk van de pastorale zorg vanuit de katholieke Kerk.

Uit het leven van Sinti, Roma en woonwagenbewoners

donkeredagen kDiscriminatie, vervolging en deportatie van Sinti en Roma gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn lang voor de buitenwereld verborgen gebleven.

Met woonwagenbewoners, Sinti en Roma op bedevaart

geloven onderwegDe van oorsprong reizende bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma kennen bedevaarten van oudsher.

Een reis van Sinti en Roma naar het voormalige concentratie- en vernietigingskamp

gedenken in auschwitzGedenken in Auschwitz is het verslag van de reis in 2006 van Sinti en Roma naar het voormalige concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz en besteedt speciale aandacht aan de jongere Sinti en Roma, de derde naoorlogse generatie.