Het PWN heeft in de afgelopen jaren enkele brochures uitgegeven die niet alleen informatief zijn, maar zeker ook ondersteuning kunnen geven in het pastorale en diaconale werk voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland.