Landelijke studiedag PWN

Elk jaar wordt er door het PWN een landelijke ontmoetings- en studiedag gehouden.
De deelnemers zijn parochiepastores, religieuzen, diakens, pastorale werkers, intermediairs, contactpersonen en vrijwilligers.

Elk jaar komt een ander thema aan bod. Voorbeelden van thema's van de afgelopen jaren zijn:

  • Vormen van aanwezigheid in de periferie van Kerk en samenleving
  • Intermediairs en presentiewerk
  • Overgang van pater tot parochie
  • Op zoek naar Christoffels

 

Landelijke studiedag 2017

De Landdag van het PWN 2017 werd gehouden op dinsdag 10 oktober te 's-Hertogenbosch, met als thema Bisdommelijke werkgroepen.

Lees het verslag van 2017:

pdfPWN Landdag 10 oktober 2017

 

Lees ook het verslag van 2016:

pdfPWN Landdag 11 oktober 2016