Het PWN is op zoek naar Christoffels.

Voor de bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma - voor 90% katholiek maar niet zo parochiegebonden - is het wenselijk dat er een vertegenwoordiger is binnen een parochie. Een 'Christoffel' die een brug vormt tussen deze bevolkingsgroepen, met hun eigen wetten, rituelen en een variabele geloofsbeleving, en de parochie met haar vaste regels en gebruiken.

Lees er meer over in de folder:

pdfOp zoek naar 24 helpers in de St.Christoffelkring