Lees de laatst verschenen PWN-Brief.

In PWN-Brief 36, januari 2018 is een speciale editie gewijd aan het overlijden van Hélène van Hout, 35 jaar secretaresse en redactrice van het PWN. Zij overleed op 22 december 2017.

Het bestuur van de instelling Pastoraat woonwagenbewoners, Sinti en Roma, het bestuur van de stichting Mgr. Bekkersfonds en het bestuur van de stichting Media PWN is Hélène van Hout zeer erkentelijk voor haar 35 jaar lange toegewijde inzet.

pdfPWNBrief 36 2018