Het PWN is graag bereid in uw parochie of dekenaat over het pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma te vertellen aan de hand van een powerpointpresentatie.

Nodig ons uit!
Het PWN is graag bereid om in een bijeenkomst van pastores en parochiemedewerkers de beelden te tonen en over de inhoud met u in gesprek te gaan over de plaatselijke situatie. Nodig ons daarom uit! Het kan u en uw parochie helpen mensen op een positieve wijze bij elkaar te brengen.
Neem contact op met het PWN, Jan van der Zandt m.s.c.
T. (073) 737 02 23 of via onderstaand e-mailadres.

Powerpoints:
1.
Vormen van aanwezigheid in de periferie van Kerk en samenleving;
2. Op zoek naar Christoffels;
3. Sintibedevaart naar de Kapel in 't Zand te Roermond

Het PWN heeft powerpoints samengesteld uit foto's en beschrijvingen van bijzondere godsdienstige, culturele en maatschappelijke momenten in het leven van woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Deze zijn ingedeeld in: 1. sacramentele en liturgische momenten; 2. rituelen, volksdevotie en herdenken, 3. diaconie en aanwezigheidspastoraat. Het doel van de powerpointpresentaties is een inzicht te geven in de bijzondere (religieuze) levensmomenten van woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Hoe ga je daar als pastor of vrijwilliger binnen een parochie mee om?

Voorlichting aan parochies